Källsortering

Bra och enkla lösningar gör sorteringen lättare

Tibroköks källsorteringskärl är utvecklade och anpassade för det moderna köket.
Med praktisk källsortering underlättar man hanteringen av skräp samtidigt som
man dessutom hjälper miljön på traven.

Hide

Källsortering 400

Hide

Källsortering 600

Hide

Källsortering 800