Källsortering

Bra och enkla lösningar gör sorteringen lättare

Tibroköks källsorteringskärl är utvecklade och anpassade för det moderna köket.
Med praktisk källsortering underlättar man hanteringen av skräp samtidigt som
man dessutom hjälper miljön på traven.

Cube

Källsortering 400

Cube

Källsortering 600

Cube

Källsortering 800

Cube

Källsortering 800 inkl. grund plåtlåda